Chính sách đổi hàng

Chính sách đổi hàng

- Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi MobileCare.vn sẽ được đổi mới trong vòng 7 ngày (tính từ ngày mua) nếu lỗi phát sinh do nhà sản xuất.

- Khi khách hàng yêu cầu nhập đổi với yêu cầu đổi sản phẩm khác có tính năng khác thấp hoặc cao hơn sản phẩm KH đã mua và yêu cầu đổi trả thì trường hợp này không được nhập đổi. (chỉ nhập đổi sản phẩm cùng tính năng).

- Sau 7 ngày sản phẩm sẽ được áp dụng theo  http://mobilecare.vn/chinh-sach-bao-hanh.html